Jan D. Oker-Blom

Toivomusponsi

Valtuuston kokouksessa jätin seuraavan toivomusponnen liittyen maahanmuuttajien neuvontaan:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tarve tiedottaa ruotsinkielisestä palvelutarjonnasta niin kuntatasolla kuin kolmannella sektorilla otetaan huomioon kehittäessä maahanmuuttajien neuvontapalveluja pääkaupunkiseudulla.

Ponsi kaatui kuitenkin Kokoomuksen vastustukseen.