Jan D. Oker-Blom

Toivomusponsi

Seuraava toivomusponteni hyväksyttiin valtuustossa 27.5:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että liikuntavirasto selvittää paikallisten urheiluseurojen tarpeen saada esim. tilapäinen halli käyttöönsä vanhan Arcadan rakennustöiden ajaksi ja mahdollisuuksien mukaan ryhtyy toimenpiteisiin asiassa.