Jan D. Oker-Blom

Hemställningskläm

I samband med behandling av renoveringen (27.5) av Arcadas gamla byggnad på Drumsö godkände stadsfullmäktige mitt förslag, som löd enligt följande:

Stadsfullmäktige förutsätter att idrottsverket utreder och i mån av möjlighet åtgärdar de lokala idrottsföreningarnas behov av t.ex. en tillfällig hall för byggnadstiden av gamla Arcada.