Jan D. Oker-Blom

75 kvadrat

Idag gick stadsstyrelsen en smula oväntat, med en rösts marginal (8-7), in för att slopa kravet på en 75 kvadratmeters medelyta bland bostäder som byggs på Busholmen. Tanken har varit att få upp medelstorleken på bostäder i Helsingfors genom detta tilläggsvillkor. Vi bor nämligen väldigt trångt i Helsingfors (och hela Finland). Tyvärr är saken inte så enkel. Efterfrågan på små bostäder är störst och genom att öka på medelstorleken bidrar stadsstyrelsen i värsta fall till att öka bostadslösheten. Ett större problem, som jag ser det, är att prisnivån ofta hindrar de som skulle behöva en större bostad från att ta en sådan – även om det skulle finnas mer på marknaden. Dessutom löser byggbolag eventuellt en kvot på en viss minimi-medelstorlek genom att bygga väldigt många små bostäder och några enskilda riktigt stora.

Ärendet väcker många frågor: Är det enbart illa att vi bor trångt? Skall politiker arbeta för större bostäder eller för en tät stadsstruktur där möjligast många kan få en bostad centralt? Varför fungerar inte marknaden? Eller varför är vi rädda för att den inte fungerar? Vad spelar konkurrensen med Esbo för roll?