Jan D. Oker-Blom

Lakritspipor, dansbana och hotell

Det är alltid ibland trevligt och extra konkret då traditionella block spricker och ett eller flera mindre partier får komma med avgörande besked i någon fråga. Måndagen var en sådan dag. I stadsstyrelsen medverkade jag avgörande till följande resultat;

Ur utlåtandet till staten om tobakspolitiska lagändringar togs en formulering som i praktiken skulle förbjuda försäljning av bl.a. lakritspipor, med mitt understöd bort.

Reservering av en tomt för ett hotell på Skatudden mittemot StoraEnsos huvudkontor och mycket nära t.ex. Presidentens slott fick med en liten marginal avslag. Nu skall vi istället behandla helheten i samband med planen och först därefter besluta om ett eventuellt hotell.

Till sist gav stadsstyrelsen sitt stöd för Pekka Niskas planer på en danspaviljong bredvid Sanoma-huset i Tölöviken med en rösts marginal. Min huvudsakliga motivering är att det nu är en bra tid att ta emot nya investeringar av företagare i staden. Byggnaden passar ganska bra in i omgivningen och de gamla magasinen får man oberoende inte tillbaka för att renovera till någonting trevligt.