Jan D. Oker-Blom

Godkänd hemställningskläm

På onsdagens fullmäktigemöte lämnade jag angående trafiklösning för Kronbergsstranden in följande motion som godkändes:

I samband med beslut om spårvagns- och broalternativet för Degerö-Högholmen förutsätter stadsfullmäktige att man i samband med planeringen av bron skall höra båtklubbar i området samt beakta deras seglingstävlingsbehov.