Jan D. Oker-Blom

Rkp ja Helsingin talousarvioneuvottelut

Rkp:n ryhmä talousarvioneuvotteluista:

Kaupungin kannettava suurempi vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Rkp:n valtuustoryhmä Helsingissä päätti keskiviikkona tavoitteistaan ajatellen ryhmien välillä käytäviä neuvotteluja vuoden 2009 talousarviosta.

Listan kärjessä ovat panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ryhmä nostaa mm esille tarve käynnistää uudelleen kriisissä oleville lapsiperheille suunnatut kotipalvelut. Tämä olisi tärkeä ennalta ehkäisevä toimenpide lasten huostaanottojen vähentämiseksi.

– Yleinen yhteiskunnallinen kehitys ja erityisesti lasten huostaanotto velvoittaa maan suurinta kaupunkia kantamaan vastuunsa ennaltaehkäisevällä työllä ja kotiavulla, joka suuntautuu sairauden tai muiden syiden vuoksi vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille, korostaa ryhmän puheenjohtaja Birgitta Dahlberg.

Lisäksi ryhmä toivoo muiden ryhmien tukea lisäpanostuksille kouluruokailuun sekä kouluterveydenhuoltoon, mm teini-iässä esiintyvien masennuksien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi.

Julkisen liikenteen lippuhinnat jäihin

Sekä ympäristösyistä että monen kaupunkilaisen taloustilanne huomioon ottaen ryhmä ehdottaa yksimielisesti että julkisen liikenteen maksuja jätetään korottamatta.

– Työ julkisen liikenteen käyttöasteen nostamiseksi ja siten myös ympäristön parantamiseksi on tehtävä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä eikä yhtään aikaa pidä hukata, ryhmä toteaa. Siksi kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta olisi täydennettävä sellaisella tariffituen korotuksella, ettei lippuhintoja tarvitsisi ensi vuonna korottaa.

 

Lisätietoja ryhmän talousarviotoivomuksista:

Ryhmän puheenjohtaja Birgitta Dahlberg 040-592 6640
Kaupunginhallituksen jäsen Jan D Oker-Blom 040-551 7551
Kaupunginhallituksen varajäsen Maria Björnberg-Enckell 040-774 6797