Jan D. Oker-Blom

Stadsdirektör / Kaupunginjohtaja

Skall Helsingfors växa?

En angelägen fråga tycker jag, definitivt inte på vilka villkor som helst. Läs kolumnen på Hbl.fi.