Jan D. Oker-Blom

Ärenden i stadsstyrelsen

Två ärenden på dagens stadsstyrelsemöte är värda en kommentar.

1) Stora satsningar på utrustning för att åtgärda en eventuell oljeolycka utanför Helsingfors. Det är väldigt viktigt att vi inte är snåla på denna punkt. En oljekatastrof får inte ske, men ifall något sker måste vi göra allt man kan för att minimera skadan. Personligen är jag beredd att när som helst sätta ännu mer pengar på detta för säkerhets skull. Trots att jag i allmänhet anser att pengar skall inte skall läggas ut mer än nödvändigt.

2) En ny nationell och mer heltäckande portal på 15 olika språk för invandrare. Denna nättjänst kommer att ha information från ett stort antal olika myndigheter och organisationer som erbjuder hjälp åt invandrare. En service som de och vi är väldigt beroende av i ett läge där vi arbetar hårt för att få arbetskraft att flytta hit. Kostnaden för stadens del är cirka 135.000 € och således inte oöverkomlig.