Jan D. Oker-Blom

Sandells misstag

Den omtalade filmen har jag inte sett, men litar på analysen att det inte är lämplig för minderåriga och motsätter mig en dylik propaganda på en skriftskola.

Utan att alls försvara Halvar Sandell för att han visade en olämplig film, tycker jag att man nu går år honom onödigt hårt. Själv har jag aldrig varit någon abortmotståndare, men jag tycker att alla har rätt till sin åsikt och uppfattar det som om Sandell har insett det olämpliga att tvinga sin åsikt på andra och speciellt på minderåriga elever i sin församling med hjälp av den ställning och det inflytande han har.

Sandell har bett om ursäkt. Han gör säkert inte motsvarande igen och sannolikt har han även avskräckt andra från att göra det. Enligt vår gemensamma religion måste man kunna förlåta.

Media gör ofta övertramp och jagar folk på ett sätt som är helt fruktansvärt. De tjänar på det. Sådant vill jag inte understöda och köper därför aldrig kvällstidningar eller skvallerpress. Utan dagstidningar vill jag däremot inte vara, men där hoppas jag på saklig rapportering under en rimlig tid – ingen klappjakt. Nu tycker jag att fallet Sandell har behandlats. En liten notis senare om vad polisen kom till må tillåtas.

Avslutningsvis vill jag beklaga att intolerans, övertramp och gräl nu överskuggar hela vår gemensamma kyrka som fyller en viktig uppgift. Det skulle vara dags för progressiva manliga och kvinnliga krafter, som Päivikki Ahonen och Karl af Hällström, att göra reform!