Jan D. Oker-Blom

Affärsverk?

För tillfället är trenden att ombilda verk och enheter till kommunala affärsverk. Utvecklingen är inte problemfri, affärsverk är svårare att styra och de har inte medvind i EU. Dessutom är listan lång över frågor vi borde ställa oss själva när och om vi grundar affärsverk, nämligen:

  • är meningen att senare ombilda dessa till aktiebolag?
  • är formen och strukturen verkligen det som avgör verksamhetens effektivitet?
  • kommer ny lagstiftning att förändra situationen?
  • är stadens arbetsgivarprinciper som de skall vara nu samt är de lämpade för affärsverk?
  • är vi nöjda med hur nuvarande affärsverk har fungerat?
  • vilka ändringar i arbetsavtal, arbetsgivarprinciper och förmåner sker i omvandlingen?
  • skall kommunen agera på den fria marknaden, och skall vi tävla på samma villkor?
  • skall vår kommunala demokrati styra allt som är av betydelse i staden?

Personligen är jag nöjd med att vi idag i stadsstyrelsens behandling skickade tillbaka frågan om att ombilda fastighetsverkets utrymmescentral till ett affärsverk. Verksamheten är väldigt omfattande och har stor betydelse för många lagstadgade kommunala uppgifter och nu hade vi helt enkelt inte klara och tydliga argument för att ändra på strukturen. Effektivet och utveckling måste gå att göra oberoende av status.