Jan D. Oker-Blom

Vända kappan

Inför kommunalvalet kan det vara bra för sådana som bryr sig om hur det nu går för Björkholmen samt hur staden skövlar vackra områden och stränder i allmänhet att minnas vilka partier som var emot. Nämligen endast centern och sfp. Ett par samlingspartister med lokal anknytning bröt sig även ur sin gruppdisciplin och röstade emot metrostationen på Björkholmen. Men till dem hörde inte bostadsminister Jan Vapaavuori, trots att han inför riksdagsvalet i Lauttasaari-lehti skrev, jag citerar (tyvärr på finska):

”On selvää, ettei Koivusaarta tarvitse sen paremmin asuntopulan kun asuntojen hintojenkaan takia varata asuinrakentamiseen. Sen sijaan on tärkeätä, että yleiskaavassa asuinrakentamiseen varatut alueet asemakaavoitetaan mahdollisimman pian, ja että kyseeseen tulevat tontit myös varataan rakentamiseen.

On selvää, että eri kaupunginosien tulee omalta osaltaan ottaa osaa mainittuihin talkoisiin. Tosiasia kuitenkin on, että Lauttasaari, joka jo nyt on yksi kaupungin tiiviimmin rakennetuista alueista, tulee ilman Koivusaartakin jatkossa asuttamaan runsaasti lisäväkeä. Vattuniemen jo käynnissä oleva sekä jatkossa suunniteltu täydennysrakentaminen sekä yleiskaavaesityksessä esitetty Katajaharjun kansi hieman pienennettynäkin (siten että Pyrkkä voidaan säilyttää) tuovat saarellemme runsaat 3.000 uutta asukasta. Lauttasaaren asukasluku näyttääkin nousevan nykyisestä vajaasta 19.000:sta noin 23.000:een ilman Koivusaartakin.

Koivusaaren varaamiseen asuinrakentamiseen ei ole minkäänlaista tarvetta eikä mitään muutakaan perusteltua syytä. Sen rakentamatta jättämistä puoltavat kuitenkin monet tekijät alkaen hyvin perustavaa laatua olevista ympäristönäkökohdista.”

Jan Vapaavuori
Lauttasaari-lehti 15.2.2003