Jan D. Oker-Blom

Stadsstyrelsen vill ha affärsverk

Stadsstyrelsen gick igår in för att grunda ett nytt affärsverk och fler förslag är på bordet redan inkommande måndag. Många är tveksamma till nyttan med att ombilda enheter och verk till affärsverk i syfte att öka effektiviteten, det skall väl inte handla om skalet utan innehållet? Ytterligare frågor väcks av att staten och framförallt EU inte förhåller sig allt positivt till dessa affärsverk och att en ändring eventuellt är på kommande.

Själv är jag mest orolig över den demokratiska styrningen, desto mer central styrning vi har med t.ex. affärsverk som har en egen förvaltning desto mindre är det folkvalda och därmed invånare som hörs.