Jan D. Oker-Blom

Den ofelbara Aalto

Alvar Aalto har, förutom ritat många fula byggnader, dessutom gjort uppenbara fel. Som exempel kan nämnas att Finlandiahuset har dålig akustik och att fasadmaterialet på StoraEnsos huvudbyggnad är ohållbart i vårt klimat. Trots det skall den sistnämnda byggnaden nu skyddas i sin helhet både utanpå och inuti, enligt stadsstyrelsen förslag på tisdag (som går till miljöministeriet). Naturligtvis med uppmuntran och stöd av Museiverket och diverse arkitekt-organisationer. Som om det inte skulle vara illa nog fanns det en mycket vacker byggnad på samma plats tidigare, det s.k. Norrménska huset.

Eftersom det var uppenbart att inget ändringsförslag skulle ha fått gehör nöjde jag mig denna gång med att säga att jag anser huset fult och skyddsåtgärderna överdrivna.