Jan D. Oker-Blom

Elektronisk trafikövervakning

På morgondagens lista i stadsstyrelsen finns ett förslag om att Helsingfors skall be staten om lov att gå inför en effektivare och mer omfattande elektronisk trafikövervakning enligt vissa kriterier. Som mången säkert kan gissa är det frågan om ett initiativ från de gröna. Trafiksäkerhet i sig är ett angeläget tema och utnyttjandet av modern teknologi är ju bara bra. Men det finns vissa problem. För det första måste vi ställa oss frågan om vi verkligen är beredda att välja en politisk linje som går ut på att ”storebror” övervakar? För det andra skall fundera på rättvisan i bilägarens ansvar utvidgas kraftigt. För det tredje skall ingen tro att de grönas mål med detta och liknande förslag är något annat än att på sikt eliminera all urban privatbilism.