Jan D. Oker-Blom

Tack och hej Korpinen

Biträdande stadsdirektör Pekka Korpinen bestämde sig för att lämna in sin avskedsansökan för att gå i pension. Sin tjänst har han onekligen skött länge, sedan 1991. Utöver det kanske han längtar efter att få spendera mer tid i sin lägenhet i Rom och resa mer? Trots att jag haft olika åsikt med Korpinen i många frågor, som t.ex. användningen av marmor på Finlandiahuset (jag emot – han för) och centrumtunneln (jag tveksam – han positiv), annekteringen av Sibbo (jag kraftigt emot – han drivande kraft) och musikhuset samt badhuset (jag för mer anspråkslösa hus – han för större), så vill jag tacka för hans engagemang Helsingfors till fromma. Han brinner för det han gör och är onekligen kompetent. Samtidigt hoppas jag nu på att detta personval kan bli ett linjeval och att Korpinens efterträdare blir en person som hedrar gammal arkitektur mer och motsätter sig en överdrivet kraftig exploatering av stadens stränder (t.ex. Björkholmen), andra värdefulla områden och grannar. Istället för att fundera på hur någon skall kunna fylla hans stora stövlar skulle jag rekommendera att ta fram ett par skor som inte gör lika stora avtryck på marken.