Jan D. Oker-Blom

Gallen-Kallela-Sirén och andra utnämningar

Janne Gallen-Kallela-Sirén valdes i fullmäktige och jag (liksom alla andra som röstade på honom) kan hävda att min röst avgjorde – han valdes nämligen med minsta möjliga marginal, d.v.s. 43 av 85 röster!

Han tillträder den 30.7 och därefter kommer jag att ta kontakt med honom för ett möte. En annan person som tillträder efter semester-perioden är efterträdaren till biträdande stadsdirektör Ilkka-Christian Björklund med ansvar för bildningsfrågor. På den posten är det väldigt viktigt med en person som har bildning och utbildning och i Sfp hoppas naturligtvis även på att han eller hon som väljs har en förståelse för det svenska i Helsingfors. Valet sker den 20.6, men jag vill i detta forum redan nu tacka I-C för ett väldigt gott samarbete!