Jan D. Oker-Blom

Hamnverksamhetens betydelse

I Finland är hamnarnas betydelse enorm. Av vår import kommer 90 procent med fartyg och av Rysslands import går nästan 40 procent via Finland. Sjöfrakt är och förblir den effektivaste och billigaste fraktformen för Finland. Av vår export går också största delen ut ur landet med fartyg.

Vi har satsat mycket på våra hamnar på senare tid, men största delen av dessa satsningar hänför sig till Nordsjö (och i viss mån Sköldvik). Nu är det dags att också garantera verksamhetsförutsättningarna för mindre hamnar i Nyland. Det är viktigt med många fungerande hamnar.

På sjöfarten har vi däremot inte satsat särskilt mycket, utflaggningen och -försäljningen fortsätter. Nästa riksdag måste reformera tonnageskatten och se över arbetsvillkor, farledsavgifter och fartygskrav. Det är både av ekonomiskt och strategiskt intresse att ha en tillräcklig finländsk fraktflotta.