Jan D. Oker-Blom

Vägar i Nyland

Av Finlands befolkning bor 28 % i Nyland och av bilparken finns 25 % i Nyland. Av alla landsvägar finns dock endast 6 % i Nyland. Trots att det finns en hel del andra vägar också är de nyländska landsvägarna i extremt kraftigt bruk. När vi talar om vägunderhåll och reparationer så bör vi alltså beakta mer än bara hur många kilometer väg som finns var. Först och främst är det relevant att studera användningsgraden. Dessutom skall vi ta i betraktande alternativa rutter, vilka följder rusningen har och hur stor den strategiska betydelsen av vilken väg är och vilka risker som finns förknippade med vissa vägar.

Resultatet av en dylik analys är klart och tydligt för Nylands och hela landets del. Vi bör satsa mer på de nylänska vägar som tar last från hamnen i Hangö och garanterar en smidig trafik västerifrån mot Helsingfors, d.v.s. 51:an. Till öster bör vi satsa i första på E18 och i andra hand på att alla hamnar i Östra Nyland plus den nya hamnen som byggs i Nordsjö har tillräckligt goda förbindelser. Både mot Ryssland och till andra delar av landet varifrån våra exportprodukter kommer för att fraktas vidare med fartyg. Det tredje området att satsa på är flygfältet i Vanda och att det snabbt och behändigt nås både med spår och väg. Nästa riksdag skall ta ansvar för att 51:an, E18, landets största flygfält och alla landets hamnar ger bästa tänkbara förutsättningar för livet och näringslivet i Nyland.