Jan D. Oker-Blom

Runda bordet

Idag var det igen dags för en runda bords diskussion med svenskspråkiga partiavdelningar och riksdagsledamöter i riksdagen. Sammankallare och ordförande var denna gång Janina Andersson från De Gröna. Det huvudsakliga målet med mötet var att diskutera vad vi vill ha med i regeringsprogrammet. Socialdemokraterna, i viss mån Kristdemokraterna och Janina själv kom med en del konstruktiva förslag och verkade ganska intresserade av att driva en del viktiga svenska frågor. Centerpartiet och Vänsterförbundet var inte alls på plats och från Samlingspartiet kom Martin Saarikangas klockan 12.45 till mötet som var inprickat mellan klockan 11 och 13, och använde den resterande tiden till att konstatera att det finns många andra minoritetsspråk än svenska i Finland samt till att motsätta sig möjligheten att läsa språk på arbetstid. Hur gärna jag än som borgare skulle se att även Samlingspartiet gör ett gott val så kan jag inte annat än erkänna att jag gång på gång blir besviken på deras obefintliga insikt och tråkiga attityd i svenska frågor.