Jan D. Oker-Blom

Finlandssvensk samling

Igår på kvällen hade jag förmånen att få framföra en hälsning på Finlandssvensk samlings möte och valdebatt. Föreningen har sedan grundandet år 2001 arbetat hårt för att väcka debatt om svenska frågor. Föreningens nuvarande ordförande, Ida Asplund lyckades skapa debatt om vem som är finlandssvensk på ett sätt som nästan gjorde henne till ”kändis” i hela landet. Åtminstone för en tid. På det stora hela tror jag att föreningen gör ett gott arbete och lyfter på ett förtjänstfullt sätt upp många finlandssvenska ödesfrågor.

Sfp vill naturligtvis samarbeta med alla organisationer som jobbar för det svenska i Finland och vi önskar Finlandssvensk samling r.f. lycka till i arbetet!