Jan D. Oker-Blom

Sibbo-frågan uppe igen

Idag fick jag igen den tvivelaktiga äran att ta ställning i Sibbo-frågan. I stadsstyrelsen var nämligen Myllyniemis förslag att Helsingfors skall få ta en mindre del av Sibbo än usprungligen planerat uppe för utlåtande från Helsingfors. Jag kom naturligtvis med ett motförslag, som löd:

Helsingfors stad stöder inte utredningsman Myllyniemis förslag eftersom det blivit klart att förslaget, i likhet med stadens ursprungliga anhållan, inte uppfyller de kriterier som lagen om kommunslagningar definierar.

Mitt motförslag fick inget stöd utan alla andra 14 medlemmar av stadsstyrelsen stödde beredningens förslag som var att staden omfattar Myllyniemis kompromiss. Det är alltså bara att titta på en lista över stadsstyrelsens medlemmar och få fram många namn som inte är särskilt oroliga över lagligheten.