Jan D. Oker-Blom

Ekenäs

På lördag var jag i Ekenäs och talade med väljare. Det var lämpligt att jag samma dag försvarat pälsdjursnäringen i Hbl, eftersom många jordbrukare och andra tog tillfället i akt och tackade mig för den åsikten när de råkade se mig där på torget. Och det är inte bara en landsbygdens fråga. Det är en näring som sysselsätter och hämtar pengar till vårt land samtidigt som det verkligen finns användning för produkterna i vårt kalla klimat. Djurskydd är dock också viktigt men det får inte utesluta uppfödningen av djur samt att djur används för människornas behov, något människan alltid gjort. Djur skall alltid behandlas med respekt.