Jan D. Oker-Blom

Statsskulden

Den 1.1.2007 var Finlands statsskuld fortfarande uppe i nästan 59 miljarder euro och jag är mycket missnöjd över att vi inte har förkortat av mer på den den under de många goda ekonomiska år som gått. Räntekostnaderna för statsskulden har legat på ungefär samma nivå sedan 1999 och uppgår fortfarande till nästan 2,3 miljarder euro per år. Vad kunde man inte göra med den summan? Precis som de flesta av oss resonerar kring sin egen privatekonomi bör vi resonera kring statens och sträva efter att betala bort skulder innan vi konsumerar mer. På det sättet skadar vi förutsättningar för att ha råd med ännu mer i framtiden, t.ex. då de stora årskullarna går i pension och trycket på staten kraftigt ökar.