Jan D. Oker-Blom

Uranletning i Nyland

Det var bra att Handels- och Industriministeriet inte beviljade inmutningsrätt i Nyland. Gruvlagen är 40 år gammal och i desperat behov av en genomgång. Det skulle vara förhastat att bevilja lov att detta slag innan en ny riksdag och regering har tillträtt och en ordentlig genomgång av hela problematiken kan ske.