Jan D. Oker-Blom

Utlokalisering

Perlos är det senaste i raden av bolag som meddelar om drastiska nedskärningar av produktionen i Finland. Företag skall naturligtvis inte klandras för att de gör vad de skall göra, nämligen går sina aktieägares intressen och minimerar kostnaderna. Däremot finns det mycket annat att göra. Att börja med är det skäl att fråga om riskerna med att utlokalisera produktionen är beaktade i tillräcklig utsträckning? Hela Västeuropa avvecklar sin produktion samtidigt som indier och kineser med flera får tillgång till vår produktionsteknologi och produktinformation. Det är kanske ingen större risk så länge alla relationer är goda, men det är alltid illa att som ett folk försvaga sitt oberoende och sin självförsörjning. Tillsvidare har produktutvecklingen inte varit särskilt utsatt men risken är att även den i framtiden gör produktionen sällskap. En annan risk är att det kan vara svårt att komma tillbaka och framförallt att hitta kompetent arbetskraft framöver istället för arbetstagare som nu får gå. Ytterligare är det värt att erkänna att många bolag och konsumenter råkat ut för sämre kvalitet efter att produktionen har flyttats till tredje världen.

Statens eller politikernas roll är inte att blanda sig i hur företag sköter sina angelägenheter, men däremot att skapa så goda förutsättningar som möjligt för näringslivet att producera och sälja. Det finns helt tydligt mycket att fundera på. Enskilda konsumenter kan påverka genom att kräva kvalitet, favorisera inhemskt var det är möjligt och vid behov vara beredda att betala mer för i Finland producerade produkter.