Jan D. Oker-Blom

Högre böter olagliga strejker

Kones chefdirektör Antti Herlin tillträder vid årsskiftet som EK:s nya ordförande. Trots att även avgående ordförande Christoffer Taxell har talat om saken, var det en positiv överraskning för mig att Herlin som första sak tog upp problemet med att det är för lätt och för billigt att inleda en olaglig strejk. Om ingångna avtal inte respekteras och om följderna av avtalsbrott är så obetydliga att det inte innebär någon tröskel ens då ett förbund inte själv direkt har något att vinna, d.v.s. i så kallade stödstrejker, så leder det i förlängningen till att hela systemet faller ihop. Ingen har förmodligen gjort lika mycket skada för den finska arbetsmarknadens funktionalitet, trepartsmodellen och solidariteten överlag som AKT:s ordförande Timo Räty på senare år. Själv anser han sig säkert vara den vanliga arbetstagarens stora hjälte.

En olaglig strejk är ett brott mot kollektivavtalet och därmed samtliga medlemmar, men det drabbar även hela samhället och därmed alla medborgare genom de ofantliga kostnader som ofta uppstår. Problemet går att lösa genom lagstiftning om den politiska viljan finns. Den borde väl finnas hos alla partier och alla politiker som på senare år sett vad olagliga strejker leder till och tittat på vilka kostnader de resulterar i för vårt samhälle? Böterna för olagliga strejker måste höjas betydligt och den goda samarbetsvilja som kan råda mellan arbetsgivare och arbetstagare bör understödas. Det behövar inte skapas motsättningar. Frågan är om inte t.o.m. fackförbundens ledare personligen bör underställas ett visst ansvar. Jag betvivlar att Räty och hans gelikar är sådana idealister att de är beredda att offra privat egendom för att få strejka.