Jan D. Oker-Blom

Nyland

Svenska folkpartiets vice ordförande, pol.mag. Jan Didrik Oker-Blom (31) ställer upp i Nylands valkrets i riksdagsvalet i mars 2007. Oker-Blom har varit partiets vice ordförande sedan 2002. Han ställde upp i riksdagsvalet 2003, EU-valet 2004 och var med i sfp:s ordförandeval 2006.

Jan D. Oker-Blom kommer under valkampanjen att tala för företagsamhet.

– Jag kommer speciellt att lyfta upp frågor som har att göra med framtidens konkurrenskraft, dit förutom företagsamhet hör arbete, skatter och utbildning, men även t.ex. miljön och statsskulden, säger Oker-Blom.

Oker-Blom tänker senare återkomma närmare till sin valagenda och kampanj efter att han inom kort har avslutat sina utbytesstudier i Turkiet och hela sin MBA-examen vid Handelshögskolan i Helsingfors.

Tilläggsinformation:
Jan D. Oker-Blom
(för tillfället i Turkiet) +905375455641

Agneta Eriksson
Verksamhetsledare
tfn 09-69307219
gsm 050-5469299