Jan D. Oker-Blom

Personal inom dagvården

Detta uttalande gav vi igår som grupp efter att länge ha diskuterar och följt med den problematiska situationen inom den svenskspråkiga dagvården i Helsingfors.

Sfp:s fullmäktigegrupp i Helsingfors oroar sig för rekryteringen av personal inom den svenskspråkiga dagvården i huvudstadsregionen. Situationen är för tillfället ohållbar. Personalrekryteringsföretaget Seure måste därför mera aktivt rekrytera på svenskt håll. Fullmäktigegruppen stöder Seures initiativ att rekrytera dagvårdspersonal i Sverige.

Sfp:s fullmäktigegrupp uppmanar också Arcada att ta in tillräckligt många studerande till sin socionomutbildning. Fullmäktigegruppen stöder samarbetet mellan Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och Arcada. Med tanke på framtiden måste den pedagogiska utbildningen stärkas i södra Finland.

För ytterligare information:
Gruppordförande Jan D. Oker-Blom 040-551 7551