Jan D. Oker-Blom

Talet till Modersmålet

Detta tal höll jag på Floradagens lunch i Berghyddan, som ordnades som en del av statsvetenskapliga fakultetens promotion 2006.

Talet till Modersmålet på Floradagens lunch
PM Jan D. Oker-Blom
13.5.2006

 

Ärade herr dekanus, promotor, promovender,

Och allmänna kransbinderskan Laura Nordenstreng, gratulerar till den fina titeln,

Rubriken jag fick var ”Talet till Modersmålet”. Jag skulle alltså tala om min rätt att använda mitt modersmål fritt och obehindrat – alltid. Direktiven för idag var dock att gärna tala på tre språk… Det påminner mig lite om André Wickströms dråpliga skämt om att översätta modersmålets sång till engelska. Sången var inte riktigt samma sak längre… det är mycket som inte kan översättas. Mitt modersmål är finlandssvenska, och det vet jag för att svenskarna har svårt att förstå mig och finnarna hävdar att jag talar svenska.

Det är med modersmålet som med ett litet barn, man tycker bäst om det egna, men är finkänslig nog att mera sällan uttala sig kränkande om något annat.

De tre språk jag skall använda är engelska, finska och svenska, så låt mig börja med en liten historia om hur olika dessa tre språk kan låta:

There was a Finn and a Suede arguing about who was the possessor of a more beautiful mother tongue. They didn’t come up with any solution so they asked the Englishman to decide for them. He thought about how he could determine that and came up with the idea of reading a poem in English.

The Finn and Suede would then translate it in to their own languages and he would be able to say which language is more beautiful, Finnish or Swedish.

The poem read:

”Island, island, grassy island, grassy island’s bride”

Finnen översatte: ”Saari, saari, heinäsaari, heinäsaaren morsian”

Sen var det svenskens tur: ”Ö, ö, hö-ö, hö-ös mö”

Det blev väl oavgjort, eftersom engelsmannen fick sympati för svensken som han trodde hade fått något i halsen.

Let me go on from Englishmen to Americans. Many foreigners are surprised by the fact, that Finns so often speak English. There was one American tourist who visited Stockmann. After a silent moment by the counter, the girl behind the counter said that she in fact speaks English. The American was delighted: Really? How wonderful! The girl advised the American tourist to check the flags on the name tags in order to know who she could speak to… Unfortunately there was nobody with an American flag at work that day so the American went home without any more shopping.

Äidinkieli on vahvin kieli, äidinkieli on omien ajatusten kieli. Se on luonnollisesti erittäin merkittävä osa jokaisen henkilön identiteettiä. Oikeutta omaan kieleen on tietenkin puolustettava vaikka samalla pitää yllyttää mahdollisimman monen kielen oppimiseen. Kieliosaaminen on aina eduksi. Suomessa on suhtauduttu kieliasioihin kylmän järkevästi kuten useimpiin muihin asioihin. Hyvä niin, ei se olekaan asia joka saisi jakaa suomalaiset.

Menestystä teille, promovendit. Ehkä suurikin osa teistä tulevaisuudessa tekee töitä julkisella sektorilla, jossa teillä on oikeus omaan kieleen ja velvollisuus osata toinen kotimainen. Siellä teillä varmastikin tulee olemaan hyötyä myös muiden kielien osaamisestanne, mutta ennen kaikkea ajatuksistanne jotka aina ajattelette omalla äidinkielellä.

Poliitikot, kuten minäkin, keskittyvät paljon kalasteluun, ääntenne ottamiseen. Sen lisäksi meidän pitäisi myös keskittyä antamiseen, esimerkiksi äidinkielemme toisillemme antamiseen.

Kiitos. Tack.