Jan D. Oker-Blom

Aktivitet i val gynnar alla

Anser du att det är viktigt med demokrati? Vill du att val skall skötas så att valresultatet motsvarar majoritetens linje? Tycker du att dina egna kriterier, din bakgrund, din framtid och dina åsikter är av betydelse? Då är det din plikt att i presidentvalet rösta på den som bäst motsvarar dessa kriterier. För egen del anser jag det självklart att rösta finlandssvenskt i ett så här viktigt val.

Det är förvånande hur svårt många upplever att ett ställningstagande i presidentvalet är. Som om någon form rädsla för att ta ställning samt uppfattningen om att det ändå inte är möjligt att påverka, präglar hela valet. Och på finlandssvenskt håll är vi inte alls bättre, tvärtom! Väldigt få vågar ta ställning för det som står närmast, nämligen att rösta på det finlandssvenska alternativet, Henrik Lax. Bjarne Kallis är visserligen också finlandssvensk och har dessutom klarat sig utmärkt i valdebatterna, men representerar tyvärr inte ett svenskspråkigt parti. Tyvärr är endast en röst på Sfp alltid, och med säkerhet, en röst för ett tvåspråkigt Finland. Att bli tvungen att välja bland färre och mindre svenska alternativ får vi tillräckligt ofta chansen till i varje fall. Kanske nästa gång redan i slutet på januari? Många kända finlandssvenskar som har åsikter om det mesta har inte offentligt tagit ställning i presidentvalet. Ibland tror jag rentav att samma underdånighet som tar sig uttryck i att inte i affärer tala svenska, håller på att sprida sig till att det svenska inte heller ges prioritet i viktiga samhälleliga frågor eller val. Finlandssvenskarna kommer i sådana fall att gräva sin egen grav. Endast genom att ge sin röst till den enda kandidaten som konsekvent i sitt värv och i sitt valprogram tar upp betydelsen av ett Finland med två språk och en nordisk orientering, kan varje finlandssvensk göra sig själv en stor tjänst. Att han dessutom i allt han tar upp bevisar att han är erfaren och kunnig torde också vara klart för alla som har följt med debatten. Naturligtvis är jag ibland av annan åsikt än Lax, men han och jag har åtminstone en sak förutom partimedlemskapet gemensamt, han vågar också ta upp impopulära saker. Om man vill leda och skapa opinioner måste man nämligen visa mod och ta ställning också för sådant som endast mindre grupper representerar. Att alltid följa majoriteten är visserligen demokrati men inte ledarskap.

Henrik Lax spelar utan vidare i samma kategori som övriga kandidater och är i många avseenden bättre. Men i ärlighetens namn handlar det inte enbart om vem som är bäst utan om rådande maktstrukturer. Dessa maktstrukturer baserar sig dock på medborgarnas samtycke eller indifferens och varje enskild röst är precis lika mycket värd, utom den som förblir oanvänd. Nu gäller det alltså att rösta. För den som dessutom vill maximera den demokratiska processen och få chansen att rösta två gånger räcker det att rösta på vem som helst utom den överlägsna gallupfavoriten… Andra omgången är tidpunkten för andrahandsval, taktisering med mera och det torde inte bli svårt eftersom antalet alternativ då är nere i två.