Jan D. Oker-Blom

Aloite ympäristömääräyksistä

Elävä kaupunkikulttuuri on Helsingin kaupungin yleisesti hyväksymä tavoite. Helsinkiä halutaan kehittää kansainvälisenä festivaalikaupunkina. Myös kulttuuriasiankeskus haluaa olla tukemassa tämän tavoitteen toteutumista. Ympäristömääräyksistä on entinen valtuusto päättänyt 1.9.2004 ja samalla se päätti, että ne tulevat voimaan 1.1.2005. Ehdotan kohdan muuttamista alla olevan mukaisesti, koska se on todettu liian rajoittavaksi.

EHDOTUS:

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä sanan ”jatkuva” ja korottaa melutasorajan 65:stä 70:een, eli muuttaa 26 § seuraavasti:

26 § Äänentoistolaitteiden käyttö

Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00 – 7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Äänentoistolaitteet, joita käytetään ulkotarjoilualueella tai mainostarkoituksessa päiväaikaan on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa. Yleisötilaisuuksien, muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien ja katusoittajien on huolehdittavaa siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän. Ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso yhden kappaleen keskiäänitasona (LAeq) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, enintään 70 dB.