Jan D. Oker-Blom

Brandfackla om svensk undervisning

Hbl 2005-09-13

I en lång diskussion om kommunalpolitik med Camilla Berggren på Hbl fick jag till sist också svara på några frågor om svenskspråkig undervisning i Helsingfors. Jag har två principer, att vara realist och säga vad jag tycker. Om förändringar är på kommande tycker jag att Sfp gärna skall påverka genom att debattera i ett så tidigt skede som möjligt.

Diskussionen handlade om möjligheten att gå i skola i grannkommunen samt att på andra tänkbara sätt utveckla olika former av samarbete och därmed öka flexibiliteten. En lång skolväg leder i värsta fall till att svenskspråkiga föräldrar placerar sitt barn i finsk skola. Det är väl det sista vi vill? Det tycks vara farligt att kasta en liten brandfackla i Helsingfors, eftersom det kan ta eld i Vanda (Hbl 3.9). Även Lars Stormbom kostaterar dock att jag troligen har rätt, men han är synbarligen upprörd över att jag tänker högt.

Hur som helst tycker jag det är hälsosamt med debatt och ser gärna mer samarbete i god anda mellan finskspråkiga och svenskspråkiga. Hur det kan göras i skolan lämnar jag gärna till sådana som kan mer än jag, men jag har väl ändå rätt att på ett allmänt plan arbeta för tolerans och nya lösningar? Debatten avslutas för min del här.