Jan D. Oker-Blom

Promillegränsen

Efter en insändare i måndagens Hbl fick jag idag svar av hela fyra insändarskribenter. Det är positivt att mitt inlägg väckte debatt och att vi nu för en ordentlig diskussion om en eventuell sänkning av promillegränsen. Att dessa insändarskribenter är av annan åsikt stör mig inte heller. Jag har inte gett mig in i politiken för att hålla med andra utan för att påverka.

Samtliga har dock tydligen missat att det handlar om att definiera gränser och inte riktlinjer. Att gränsen är 0,5 promille betyder inte att det är acceptabelt att dricka och köra. Det betyder att en förare helst skall vara helt opåverkad och att 0,5 promille är gränsen för när det blir farligt och leder till straff. Det finns ingen statistik som skulle indikera att vår nuvarande gräns är för hög.

I Radio Extrem blir det mer debatt om ämnet idag kl. 14 med bl.a. undertecknad.