Jan D. Oker-Blom

Paperityöläiset töihin

Työtaistelu

Paperialan kiista jatkuu ja vaikuttaa jo kansantalouteen, eli kaikkiin suomalaisiin. Ainakin minun on vaikea ymmärtää ja hyväksyä Paperiliiton vaatimuksia. Miksi heille on mahdoton ajatus tehdä töitä juhannuksena ja jouluna? Monet muutkin tekevät ja heille maksettaisiin luonnollisesti pyhälisä. Miksi tehtaissa ei saisi olla töissä siivoojia ja muita tukitöitä tekeviä, jotka eivät kuulu liittoon? Siinä Paperiliitto ei aja jäseniensä etuja vaan puhtaasti omaa etuaan! Ainoastaan kahden sairauspäivän omavastuun vastustamisessa on jotain järkeä.

Nyt on korkea aika siirtyä eteenpäin työvoimapolitiikan osalta. Tarvitaan joustavammat työmarkkinat, jossa työnantaja ja työntekijä vapaammin voivat tehdä tai olla tekemättä yhteistyötä. Nyt kun Paperiliitto on nostanut kissan pöydälle niin voidaan samalla ottaa esille kaikki muutkin ongelmat ja epäkohdat. Siihen kuuluu irtisanomissuojakin.

Hyvä kilpailukyky on maamme tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää ja työvoiman joustava käyttö on elinehto. On muistettava, että irtisanomiset ovat aina viimeinen keino jos yrityksessä ei synny tulosta. Joissakin tapauksissa irtisanomiset ovat ainoa keino välttää konkurssi, jonka seurauksena yrityksen kaikki työntekijät joutuvat työvoimatoimistolle. Irtisanomisten kallistuminen johtaisi ennen kaikkea tehottomuuteen. Työnantajat muuttuisivat vielä varovaisemmiksi uusien työntekijöiden palkkaamisen suhteen ja määräaikaiset työsuhteet lisääntyisivät.