Jan D. Oker-Blom

Kläm och Palmia

Angående behandlingen av Palmia lämnade jag in följande hemställningskläm i stadsfullmäktige:

Stadsfullmäktige förutsätter att Palmia inte går in för omfattande ny verksamhet som kräver nyanställningar och investeringar, som t.ex. säkerhetstjänster, utan koncentrerar sig på att göra den nuvarande verksamheten så konkurrenskraftig som möjligt.

Jan D. Oker-Blom, understödd av Maria Björnberg-Enckell