Jan D. Oker-Blom

En man en röst

Debatten om lika rösträtt för alla går het. Idag medverkade jag i ”Slaget efter 12” där jag framförde min enkla syn på saken – en man en röst. Med ”en man” menas i detta uttryck naturligtvis en man eller en kvinna. I Finland kan vi vara speciellt stolta över att vi bland de första länderna i världen beviljade lika rösträtt åt kvinnor för snart 100 år sedan! Päivi Räsänens förslag om att sänka röstningsåldern till 15 år är nästan lika dåligt som Osmo Soinivaaras förslag att föräldrar skulle kunna rösta för sina minderåriga barns del. Det är en befängd idé att pensionärer, offentligt anställda eller någon annan grupp i vårt samhälle inte skulle ha rätt att rösta. Lika dumt är att någon skulle ha flera röster till sitt förfogande. Däremot blir en medborgare i Finland myndig vid 18 års ålder och det är således även rätt åldergräns för att få rösta.