Jan D. Oker-Blom

Förmögenhetsskatten slopas

Regering gjorde den 29.12.2004 ett klokt beslut, nämligen att förmögenhetsskatten slopas från och med 2006. Förmögenhetsskatten har en mycket liten fiskal betydelse och är en speciellt orättvis skatt. Vi har minister Wideroos att tacka för beslutet, som dock många Sfp:are, inklusive jag själv har uppmuntrat henne att fatta.