Jan D. Oker-Blom

Danska Venstres partidag

Genom arbetsutskottets beslut hade jag äran och glädjen att som inbjuden gäst och representant för Sfp delta i Venstres landsmöte (partidag) den 20 – 21.11.2004. Landsmötet gick enligt ett beprövat koncept, alla arrangemang var goda och allt förlöpte mycket punktligt. Närmare tvåtusen deltagare innebär i sig en viss utmaning och dessutom var de tvungna att beakta säkerheten p.g.a. sitt engagemang i Irak samt i och med att frihetspriset beviljades den muslimska kvinna från Holland som skrivit manuset till Theo van Goghs omtalade film, för vilken han fick betala med sitt liv.

Den politiska debatten inleddes av ordförande, statsminister Anders Fogh Rasmussen som ägnade en stor del av sitt tal åt att försvara sin regerings och därmed Danmarks linje att stöda kriget i Irak. Ett annat område som betonades var skattepolitiken och det av Venstre införda ”skattestoppet”. Statsministerns sätt att tala och tydlighet beträffande partiets linje uppskattades av såväl gäster och journalister som egna partiaktivister. Ett litet minus var att statsministerns båda tal var mycket långa. När dessutom vice ordförande kom med ett långt inlägg blev tiden för allmän debatt relativt kort.

Europaparlamentsvalet blev en besvikelse för Venstre. De hade hoppats på fem platser men fick endast tre. Nu satsar partiet hårt på nästa år. Det går rykten om att folktingsval (riksdagsval) ordnas i januari och kommunalvalet kommer att gå av stapeln i november. I Danmark kan regeringen slå fast den exakta tidpunkten för följande folktingsval. Inför kommunalvalet kommer det med säkerhet att bli en hel del diskussion om Venstres förslag till reform där antalet kommuner drastiskt skulle minska.

I mitt korta hälsningstal betonade jag vår finlandssvenskhet och våra nordiska band. Därutöver tog jag upp den då aktuella busschaufförsstrejken och gjorde några jämförelser mellan dansk och finländsk arbetskrafts- och arbetsmarknadspolitik. Statsministern tackade alla gäster med namn för deras hälsningar att poängterade att de värdesätter sina nordiska kontakter speciellt högt.

Partidagsfesten var väldigt lyckad. Förutom god mat, sånger och program fick jag mycket ut av att sitta mittemot Färöarnas statsminister och bredvid Grönlands representant. Det var väldigt intressant att höra om bl.a. fiske och levnadsförhållanden samt deras relationer till andra länder.