Jan D. Oker-Blom

Skyskrapor i Helsingfors?

Denna insändare av mig ingick i Hbl den 22.10

Skyskrapor i Helsingfors?

Det är dags att bygga högre hus eller rentav skyskrapor även i Helsingfors. Hellre ser jag att vi bygger på höjden än att vi bebygger varje öppen plats. Eller låter staden breda ut sig i all oändlighet, t.o.m. i riktning mot havet. Men jag anser att vi skall ha rätt att kräva att även skyskrapor görs arkitektoniskt vackra och passar in i stadsbilden.

Byggnadsnämnden behandlade på tisdagen bygglovet till Finlands hittills högsta hus, ett 26 våningars hus som skall uppföras i Nordsjö. Uppriktigt sagt anser jag inte att det passar med ett 26 våningar högt hus i ett område där alla andra byggnader är normala höghus. Att det dessutom skulle bli och se ut som en ”låda” utan någon arkitektonisk utsmyckning gör inte saken bättre. Bygglovet skickades tillbaka för ny beredning, vilket dock huvudsakligen hade att göra med den planerade hisskapaciteten. Stadsplanen tillåter en dylik byggnad och byggnadsnämnden kommer inte att hindra bygget, men hur vill vi att ett dylikt landmärke skall se ut?

Hela mellersta Böle kunde däremot gärna bebyggas med skyskrapor, så länge vi ser till att det blir en arkitektoniskt vacker helhet och inte ett betonghelvete. Det får inte se ut som om området byggts an efter utan skall bilda en enhetlig stadsdel.

Jan D. Oker-Blom
Sfp:s vice ordförande
Kommunalvalskandidat, Helsingfors
Medlem av byggnadsnämnden