Jan D. Oker-Blom

Opiskelijakunnat julkisoikeudellisiksi

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat eivät ole julkisoikeudellisia ja poikkeavat siten ylioppilaskunnista. Esimerkiksi terveydenhuolto olisi helpommin järjestettävissä jos opiskelijakunnat olisivat julkisoikeudellisia ja se olisi Helsingille eduksi. Alla ote Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry:n lausunnosta asian suhteen: Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry toivoo perustuslakivaliokunnan jäseniltä harkintaa Hallituksen esityksen HE 24/2004 suhteen. SAMOK näkee, että kaikkia opiskelijakunnan automaatiojäsenyyteen vaikuttavia seikkoja ei ole vielä kartoitettu, vaan lisää selvitystyötä tulisi tehdä vielä esimerkiksi yhteistyössä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa opiskelijakuntien todellista asemaa tukevan lausunnon löytämiseksi. SAMOK on samaa mieltä siinä, että julkisia tehtäviä vieläkin lisäämällä tai täydentämällä voidaan opiskelijakunnille saada paremmat edellytykset julkisoikeudelliseen asemaan ja mahdollisuus säätää lailla opiskelijakunnista ja niiden automaatiojäsenyydestä. Toivomme, että mm. terveydenhuolto ja sen valtakunnalliset kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä tekijänä automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä.

Opiskelijakunnilla on oltava taloudelliset resurssit toimintansa toteuttamiseen. Opiskelijakunnalle ei voi määrätä tehtäviä ilman vakaata rahoituspohjaa, vaan opiskelijakunnan tulot on turvattava. On löydettävä ratkaisu niin, että kahden rinnakkaisen, keskenään tasa-arvoisen korkeakoululaitoksen järjestäytynyt opiskelijatoiminta on myös tasa-arvoista, sekä aseman että toiminnan resurssien suhteen.