Jan D. Oker-Blom

Kommunala frågor i kommunalvalet!

Att känna sig trygg i Finland är inte lika självklart som tidigare och speciellt större städer som Helsingfors har blivit osäkrare. Vi behöver fler poliser lokalt i förebyggande syfte och fler poliser centralt för att sköta omfattande brottsutredningar. Vår milda straffskala borde vi även föra en omfattande samhällsdiskussion om.

Men ingen av dessa frågor är relevanta i detta val. Det finns kommunalvalskandidater, t.ex. inom samlingspartiet som vill rida på helsingforsarnas otrygghet och går ut med löften att ordna fler poliser till Helsingfors. Även om en sådan kandidat skulle bli invald, så kan han eller hon inte göra något åt saken i stadsfullmäktige.

Men jag hoppas och tror att ni väljare själva vet vilka frågor som avgörs på kommunal nivå och väljer i enlighet med det istället för att rösta på en kandidat som lovar sådant som inte går att hålla.