Jan D. Oker-Blom

Nej till progressiv kommunalskatt

Hbl 2004-10-03

I åtminstone en av de valmaskiner jag deltog i fick jag svara på om jag anser att även kommunalskatten borde vara progressiv. Jag svarade nekande. I min motivering konstaterade jag att statsskatten är progressiv och således ser till att de som förtjänar mer också betalar förhållandevis mer i skatt. En progressiv kommunalskatt skulle förövrigt gynna de kommuner som redan idag har det bättre ställt. Det skulle i och för sig vara logiskt att alla inkomster beskattas antingen progressivt eller med en fast skatteprocent, men i praktiken bildar all skatt på inkomst redan idag en helhet. Resultatet av att göra kommunalskatten progressiv torde vara att beskattningens progressivitet överlag blir ännu strängare.

Inkomstskatten är relativt hög i Finland och progressiviteten är tillräcklig, om inte för sträng. Varken en skärpning av inkomstskatten eller en strängare progressivitet i beskattningen har positiv effekt på sysselsättningen. Arbetslösheten är ett stort problem i Helsingfors, liksom i hela Finland och nu gäller det att först och främst få fler människor i beskattningsbart arbete.