Jan D. Oker-Blom

Folkomröstning eller ej?

Idag (3.9.2004) hade jag förmånen att som Sfp:s representant delta i en diskussion om huruvida vi i Finland skall ordna en folkomröstning om EU:s nya grundlag. I diskussionen som fördes i statsministerns tjänstebostad, Villa Bjälbo deltog tre representanter från varje riksdagsparti på inbjudan – och under ledning – av statsminister Vanhanen.

Diskussionen var givande i den bemärkelsen att det kom fram en hel del nya argument – såväl för som emot. Disskussionen var däremot onödig i det avseendet att saken redan i praktiken är avgjord. När regeringen och det största oppositionspartiet på förhand har sagt nej är det inte frågan om att samlas för att ta ställning till vad som skall göras utan på sin höjd diskutera motiveringarna.

Personligen håller jag dock med om tolkningen. Det är inte nödvändigt att ordna en folkomröstning om EU:s nya grundlag.