Jan D. Oker-Blom

Ammattikorkeakoulu kunnan ehdoilla

Kolumni 2004-09-01

Ammattikorkeakoulu kunnan ehdoilla

Helsingin kaupungilla on Helsingin ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä runsaasti sekä valtaa että vastuuta. Valta tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että kunnallisella tasolla päätetään ammattikorkeakoulun budjetista. Vastuu tarkoittaa taas käytännössä sitä, että kunnan on tarjottava mahdollisimman hyvät edellytykset koululle toimia, sekä olosuhteet paikkakunnan opiskelijoiden hyvinvoinnille.

Jälkimmäisessä asiassa Helsingissä on toivomisen varaa – erityisesti terveydenhuollon osalta. Miten voi olla mahdollista, ettei ammattikorkeakouluopiskelijoilla vieläkään ole asianmukaista terveydenhuoltoa maamme pääkaupungissa? Ovatko Helsingin päättäjät tulleet ajatelleeksi, että Helsingin ammattikorkeakoulun houkuttelevuus ilman minkäänlaista terveydenhuoltoratkaisua opiskelijoilta varten – kaupungissa jossa terveydenhuolto muutenkin toimii kehnosti – on melko tavalla huonompi kuin jos asiaan eteen tehtäisiin edes välttämätön?

Keskeisintä ongelmassa ei ole kuitenkaan se, etteikö Helsinki olisi ammattikorkeakouluopiskelijoille tarpeeksi houkutteleva paikkakunta, tai se että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen auttaisi myös purkamaan kunnallisen terveydenhuollon jonoja. Olennaisinta on nimittäin se, että kun unohdetaan opiskelijaiässä olevien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sivuutetaan samalla kaikkein tehokkain tapa vähentää terveydenhuollon kustannuksia pitkällä tähtäimellä. Aiheesta tulisi sekä Helsingin kaupungin että Suomen valtion olla hyvin huolestunut.

Helsingin ammattikorkeakoululla on tähän asti toiminut poliittinen johtokunta, jossa on istunut kunnallisella tasolla vaikuttavia poliitikkoja. Johtokunnan vaihtuessa uuden ammattikorkeakoululain myötä sisäiseksi hallitukseksi ammattikorkeakoulun tarve ylläpitää hyviä suhteita suoraan kaupungin hallitukseen ja –valtuustoon kasvaa entisestään. Muista siis äänestää kunnallisvaaleissa ehdokasta, joka tietää mitkä ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden tarpeet ovat. Niitä tarvitaan kaupunginvaltuustossa jokaisessa puolueessa – koska siellä tämän kentän arkipäivään liittyvät asiat ratkaistaan.

Jan D. Oker-Blom