Jan D. Oker-Blom

Taksia Helsingissä?

Keskeinen kysymys liikenneministeriön taksityöryhmän työssä oli tarveharkinnan suhde elinkeinovapauteen. Voidaanko taksipalvelujen tarjonta jättää yksinomaan markkinoilla määräytyväksi vai tarvitaanko asiassa viranomaissääntelyä? Olen työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että taksien turvallisuus ja laatu ovat hyvällä tasolla, mutta olen eri mieltä saatavuudesta. Minusta saatavuus takkuilee usein. Ymmärrän, että on mahdotonta suhteuttaa taksien määrä kysynnän piikkeihin, mutta saatavuus on saatava paremmaksi tavalla tai toisella (esimerkiksi hinnalla). Työryhmä pohti jos tarvehankinta parantaa laadun, saatavuuden ja turvallisuuden niin merkittävästi, että elinkeinovapautta on perusteltua rajoittaa. En itse näe sitä.

Mielestäni ei tarvita ainakaan luvanvaraisuutta. Tarvitaan mahdollisesti tarkkaakin sääntelyä turvallisuusasioista ja ehkä jonkinlaista sääntelyä hinnoittelusta.

Mietintö on nyt lausuntokierroksella ja lausuntoja pitäisi saada elokuun loppuun mennessä. Keskeisistä periaatteista lainsäädännön uudistamissa päätetään lausuntokierroksen jälkeen ja hallituksen esitys uudeksi taksilaiksi on tulossa ensi vuoden aikana.