Jan D. Oker-Blom

Varför Samlingspartiet

”Svenska folkpartiet har kunnat driva en borgerlig politik innan Samlingspartiet ens fanns, men svenska är något Samlingspartiet aldrig har kunnat” Jan D. Oker-Blom

Nyligen fick jag (igen) frågan om varför jag inte har aktiverat mig i Samlingspartiet. Frågeställaren fortsatte med att man i Samlingspartiet kan göra borgerlig politik.

Svenska folkpartiet har gjort borgerlig politik innan Samlingspartiet ens fanns, men svenska är något Samlingspartiet inte tycks kunna ännu heller.

Såväl partiet som många av dess representanter verkar ha en avog inställning till allt svenskt. Samlingspartiet torde vara det enda finska parti som inte tar upp Finlands två nationalspråk i sitt partiprogram.

Det förklarar det mesta om varför en borgerligt och tvåspråkigt sinnad person väljer Sfp.