Jan D. Oker-Blom

Ministrar i kommunalpolitiken?

Statsminister Matti Vanhanen och finansminister Antti Kalliomäki tävlar med varann i höstens kommunalval i Nurmijärvi. Det är säkert inte ofta såväl statsministern som finansministern är kommunalvalskandidater och dessutom i samma lilla kommun. Kanske det blir en nyhet t.o.m. utomlands? Det är klart att det kan vara nyttigt att riksdagsledamöter upprätthåller kontakten med sin region (valkrets) genom att vara med i kommunalpolitiken. Det är dock skäl att minnas att endast Helsingfors är en och samma valkrets i både kommunal- och riksdagsval. De flesta riksdagsledamöters valkretsar består alltså av många små kommuner, av vilka det går att engagera sig kommunalpolitiskt i bara en.

Men om en riksdagsledamot vill vara med och påverka på det kommunala planet (och alltså inte är med bara för att samla röster) så tycker jag att det skall accepteras. Däremot anser jag inte att ministrar skall vara med i kommunalpolitiken. Åtminstone inte i en kommun som Helsingfors där arbetsbördan är mycket stor. I Nurmijärvi är det så mycket mindre arbete att det kanske är möjligt att sköta med vänstra handen, vilket vi kan hoppas att ministrarna Vanhanen och Kalliomäki kommer att göra eftersom de har viktigare saker på sina bord!