Jan D. Oker-Blom

Nämndemän i tingsrätten

Sture Gadd har i ett par kolumner i Hbl tagit upp frågan om nämndemän i tingsrätten. Liksom Gadd har jag suttit en period som nämndeman i tingsrätten i Helsingfors. Jag håller med Gadd om att det är bra att stadsfullmäktige utnämner nämndemännen samt att det inte innebär någon risk för en politisering av domstolsväsendet. Men hur nyttiga är nämndemännen?

Det är väldigt sällan intressanta, ovanliga eller speciellt kvistiga fall i tingsrätten. Därför tycker jag inte att det är speciellt motiverat med nämndemän enligt det nuvarande systemet. Det är onödigt byråkratiskt och dyrt med tre nämndemän i samtliga fall som kommer upp i tingsrätten. Det är t.ex. tråkigt för nämndemännen att följa med när en rattfyllerist döms enligt skalan och dessutom helt onödigt med en dylik kontroll eftersom det är mycket lätt att i efterhand finna och korrigera om ett fel (eller en felbedömning) har gjorts. Vilket våra domare förövrigt väldigt sällan gör.

Min uppfattning är att det skulle behövas nämndemän endast i svårare fall och i sådana borde nämndemännen i gengäld få mera ansvar. Som det är idag har nämndemännen mycket små möjligheter att sätta sig in i ett fall och verkligen bidra med något.