Jan D. Oker-Blom

Rehn utnämnd

Idag utnämnde regeringen Olli Rehn till Finlands nya EU-kommissionär, helt i enlighet med vad jag förutspådde redan för ett par veckor sedan. Det skulle ha varit dumt av Centern att låta platsen gå till något annat parti. Dessutom har jag stort förtroende för Rehn, han kommer att sköta uppdraget mycket väl – också ur finlandssvensk synvinkel.

John Kerry har valt John Edwards till sin vice president inför USA:s presidentval. Inte heller det var ett oväntat val. Kerry gör klokt i att välja Edwards som bjöd honom på det största motståndet i Demokraternas primärval. Eller som det sägs: En A-ledare väljer A-människor till sin närmaste krets. En B-ledare väljer C-människor till sin närmaste krets, av rädsla för att själv hamna i skuggan.